صیغۀ اعتکاف

خبر آنلاین باید لنگ (به ضم لام) بیندازد جلوی آرایشگرهای مردانه! زنانه را نمی‌دانم؛ حق هم دارم. بعد از این‌که کلیۀ اخبار روز را به سمع و نظر ما رساند...

آرایشگر: من تا دیروز نمی‌دونستم اعتکافه!

من: عجب!

آرایشگر: اگه می‌دونستم، می‌رفتم سه روز راحت می‌خوابیدم.

مشتریِ دیگر: خب چه کاریه، تو خونتون راحت بخواب.

آرایشگر: تو خونه مادر بچه‌ها نمیذاره.

یعنی نگاه جدیدی بود به صیغۀ اعتکاف.

+ نوشته شده در شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵ توسط مرد صیغه‌ای
درباره من
صیغه یعنـی نـوع، هیئت، اصل، شکل و در کل ریخت هـر چیزی را می‌گویند. کلهـــم اجمعیـــن ریخت هــر چیــزی را بررسـی مـی‌کنیم. اینـجا را آرام بخـوان؛ اگر می‌خواهی تمرین تندخوانـی کنـی، روزنامه بخوان نه وبلاگ!
صیغه‌های خواندنی
قدرت گرفته از بیان